NLR Driftsplan

10.02.2015 (Oppdatert: 09.09.2020) Jon Fredrik Strandrud

NLR Driftsplan er en rådgivingspakke som egner seg for alle gårdbrukere som er opptatt av resultatmåling og -utvikling. Du får en nøytral driftsplan med faglig tyngde, som kan brukes for å søke om banklån samt støtte og lån fra Innovasjon Norge.

Kartleggingen som gjøres gjennom NLR Driftsplan ser på hvordan bedriften skal utvikle seg og hvilken arbeidssituasjon familiemedlemmer eller andre som jobber i driften ønsker å ha fremover. Ved beslutningssituasjoner, vil en driftsplan være et verktøy som kan avklare ulike alternativer. Driftsplanen lages for de neste seks års drift.

Aktuelle situasjoner kan være:

  • Vurdering av større investeringer eller omlegging av drift
  • Generasjonsskifter eller andre eierskifter på gårdsbruk er også svært aktuelle situasjoner, der en driftsplan vil være nyttig både i forbindelse med verdsetting og aktuelle alternativ for videre drift
  • Ved utfordringer med økonomien kan en driftsplan være et viktig verktøy for å gjenopprette kontroll og økonomistyring
  • Ved ønske om en generell gjennomgang av økonomien med tanke på å optimalisere driften
  • Andre situasjoner

 

NLR Driftsplan utarbeides av en økonomirådgiver og deg med familie. Ved behov trekker vi inn andre fagrådgivere. Vi kartlegger hvilke ressurser foretaket har i areal, bygninger, maskiner, arbeidskraft og kompetanse og vi ser på hva som må til for å komme til det ønskede målet.

Driftsplanen omfatter alle jordbruksproduksjoner i bedriften og næringer utenom, lønnsinntekter, skatt og privatforbruk, renter og avdrag samt finansiering av nye investeringer. Du kan også se hvordan en investering påvirker driftsresultatet uten å dra inn øvrige inntekter.

Vi bruker vanligvis mellom 10 og 25 rådgivningstimer på å lage driftsplanen, og besøker gården en eller flere ganger etter avtale. Dette avtales nærmere med rådgiveren i forkant av inngått avtale, basert på hva driftsplanen skal omfatte.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.