NLR Klima Førsteråd

13.10.2020 (Oppdatert: 09.11.2020)

NLR Klima Førsteråd er et tilbud om klimarådgiving på gården med utgangspunkt i Klimakalkulatoren.

  • Individuell rådgiving basert på Klimakalkulatoren
  • Total tidsbruk på 5-10 timer
  • Du får en rapport med forslag til tiltak for din gård
  • Introduksjonstilbud i 2020 med en veiledende pris på 6000 kroner

Klimakalkulatoren som utvikles i prosjektet Klimasmart landbruk er klar for gårder med produksjon av korn, kumelk og svin. Øvrige produksjoner er under utvikling og blir lansert i løpet av 2021.

Det finnes ikke ett enkelt svar for alle når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser eller klimatilpasse driften. Klimakalkulatoren bidrar til å synligjøre klimatiltak som har betydning på den enkelte gård.

For noen gårder vil det være en langsiktig plan der vi ser flere år fram i tid. Heldigvis trenger det ikke være noen motsetning mellom økonomisk optimal produksjon og klimasmart landbruk, snarere tvert imot. Klimasmarte tiltak kan også gi økonomisk gevinst gjennom mer optimal drift. God agronomi ligger til grunn for valgene.  

Mange NLR-rådgivere over hele landet er nå utdannet i bruk av Klimakalkulatoren og klimarådgiving på gården. De vil kunne gi råd om løsninger som er aktuelle for den enkelte gård. Kontakt din regionale rådgivingsenhet!

Her er vi >

Veiledende introduksjonspris i 2020 for NLR Klima Førsteråd er 6000 kroner.

Gjennomfører du klimarådgiving for gården din, kan du søke om et tilskudd på inntil 4000 kroner fra Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond. 

Les mer >Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.