NLR Klima

13.10.2020 (Oppdatert: 24.11.2020)

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr klimarådgiving på gården.

Landbruket har inngått en avtale med staten om å redusere utslipp av klimagasser og øke opptaket av karbon i jordbruket med fem millioner tonn CO2-ekvivalenter fram mot til 2030.

Landbrukets klimaplan omfatter en rekke tiltak innenfor mange områder for å nå målet.

Klimakalkulatoren er ett av tiltakene. Den skal bidra til å synligjøre tiltak som har betydning på den enkelte gård.

Mange NLR-rådgivere over hele landet er nå utdannet i bruk av Klimakalkulatoren og klimarådgiving på gården. De vil kunne gi råd om løsninger som er aktuelle for din gård.

Gjennomfører du klimarådgiving for gården din, kan du søke om et tilskudd på inntil 4000 kroner fra Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond. 

Les mer >

 

NLR Klima Førsteråd er et tilbud om klimarådgiving på gården med utgangspunkt i Klimakalkulatoren.

  • Individuell rådgiving med total tidsbruk på 5-10 timer 
  • Du får en rapport med forslag til tiltak for din gård
  • Introduksjonstilbud i 2020 med en veiledende pris på 6000 kroner

 

Rådgivingstilbud under utvikling:

NLR Klima Grupperåd er et tilbud om samlinger med innføring i aktuelle klimatiltak utfra produksjon og lokale forhold.

NLR Klima Erfaringsgrupper består av 10-12 deltakere som møtes for å diskutere og lære av hverandre.

NLR Klimasjekken er et tilbud om er årlig sjekk på hvordan du ligger an med hensyn til din Klimahandlingsplan. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.