NLR Erstatningsberegning

28.09.2020 (Oppdatert: 13.10.2020)

Kunnskap om landbruk = riktigere takst

Å taksere verdier i landbruket krever detaljert kunnskap om landbruket og ofte lokalkunnskap i tillegg.  Bedre kunnskap gir riktigere beregninger med bedre prosess og mindre konflikter.

Flere rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har jobbet med erstatningsberegninger i mange år. Vinteren 2020 gikk ni erfarne NLR-rådgivere på sertifiseringskurs hos Norsk Landbrukstakst. De dekker størstedelen av Norge geografisk.

NLR er en av de største og viktigste kompetansebedriftene i norsk landbruk. NLR er kjent av «alle» norske bønder, som uavhengig (vi selger bare råd), kunnskapsrik og troverdig. Vi kan trekke inn detaljkunnskap fra kollegaer på alle fagområdene i landbruket ved behov.

Eksempler på oppdrag:

  • Rådgiving i forbindelse med midlertidig båndlegging av areal, uttak og tilbakeføring. For å redusere påvirkning på landbruksjord og finne gode løsninger for involverte parter.
  • Konsulenttjeneste på håndtering av matjord.
  • Innmåling av skade på avling og beregning av erstatning etter grunnboringer/borerigger.
  • Beregning av tap som følge av veianlegg, både midlertidig og evigvarende

Disse rådgiverne tilbyr NLR Erstatningsberegning:

NLR Østafjells

Aslak Botten

Erik Hørluck Berg

NLR Agder

Knut Sigurd Haugå

NLR Trøndelag

Håvar Endre Hanger

Kirsti Margrethe Haave Myran

NLR Rogaland

Helga Hellesø

NLR Nord Norge

Arnulf Hole

Bodil LundbakkFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.