Klimarådgiving

(Oppdatert: 08.10.2020)

Klimasmart landbruk

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) deltar i samarbeidsprosjektet Klimasmart landbruk som eies av Landbrukets Klimaselskap SA, der 16 av de største aktørene i landbruket er andelseiere. NLR har ansvar for delprosjekt om kompetanse og rådgiving i prosjektet.

Prosjektet Klimasmart landbruk har som formål å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk.

Klimakalkulator

I prosjektet utvikles en Klimakalkulator beregner klimagassutslipp fra den enkelte gård. Landbrukets Dataflyt står for arbeidet med utvikling av Klimakalkulatoren i samarbeid med mange andre aktører.

15. oktober 2020 lanseres Klimakalkulatoren for gårder med produksjon av korn, kumelk og svin. Da kan bønder som har tallgrunnlaget på plass, beregne utslippene av klimagasser fra sin gård.

Beregningene baseres på data fra kukontrollen, kornoppgjør, Skifteplan med mer. Dette må altså være på plass for at kalkulatoren skal virke for ditt bruk. Beregningsmodeller for ammeku, sau og fjørfe er under utvikling og skal være klare i løpet av 2021. 

Opplæring og rådgiving

200 rådgivere fra flere organisasjoner får opplæring i bruk Klimakalkulatoren og klimarådgiving på gården med basis i Klimakalulatoren

NLR utvikler rådgivingstilbud innenfor klimasmart landbruk, slik at dette skal kunne tilbys både som oppfølging av resultater fra Klimakalkulatoren og uavhengig av den. Blant annet lages en «klimahåndbok» som inneholder «klimakort» med enkle beskrivelse av aktuelle tiltak for ulike produksjoner og gårder.

Tiltakene er basert på Landbrukets Klimaplan som viser hvordan et samla jordbruk gjennom åtte satsingsområder skal nå målet om å kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord med fem millioner tonn CO2-ekvivalenter fra 2021 til 2030.

Kommunikasjon

Det er også delprosjekt om kommunikasjon der Norges Bondelag sitter i førersetet. Det står blant annet bak «Jakten på 100 klimaløsninger» som startet i 2017.  

Se nettsida klimasmartlandbruk.no. Der kan du blant annet se videoer og ta korte kurs.      

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.