Råd til bonden om koronasmitte

11.03.2020 (Oppdatert: 19.06.2020)

Behovet for informasjon om situasjonen rundt Covid-19 og smittevern i landbruket, er stort. Her kan du finne nyttige lenker til aktuelle saker og problemstillinger mange bønder møter i den nye hverdagen.

Illustrasjonsfoto. (Foto: Karolina Grabowska, KaboomPics)

 

Avlingssvikt

Avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft? Kontakt landbrukskontoret i din kommune. 

Som følge av at produsenter ikke får høstet avlingen på grunn av manglende arbeidskraft, er den eksisterende avlingsskadeerstatningen utvidet

 

Arbeidskraft fra utlandet

Etter regelendringer er det klart at både sesongarbeidere i landbruket fra land utenfor og i EU får innreisetilltatelse. Det er riktig nok noe usikkerhet knyttet til det praktiske da det kan være utfordringer knyttet til gjennomføringen, da fleste av Norges visum-søknadssentre i utlandet inntil videre er stengt og det er begrenset flytrafikk. Les saken. 

> Viktig med kontakt med politet for å få effektuert arbeidstillatelser 

> Kjøreregler for utenlandsk arbeidstakere i karantene

> Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, poteter og grønnsaker

Har du behov for arbeidskraft eller ønsker å bidra i landbruket? Registrer deg nå!

 

NLR bistår

NLR kan hjelpe deg med beredskap- og smittevernplan for gården. Last ned ditt eget varselskilt til traktoren

NLR har utviklet kurs om hygiene, smittevern og HMS i landbruket for å hjelpe bonden til å opprettholde kvalitetssikring i drifta og og ta vare på de ansattes sikkerhet og helse. Les om kursene. 

 

Lurer du på hva du kan hva kan du ikke gjøre dersom du er i karantene? Mattilsynet svarer.  

 

Krisepakker

> Oversikt over de økonomiske tiltakene i krisepakkene

 

 

 

 

 

Landbrukets oppfordring

Landbruksorganisasjonene har i fellesskap utviklet råd til bonden. I korte trekk: Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården!

Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Norges Bondelag og de andre landbruksorganisasjonene ber alle om å følge råd fra myndighetene, sørge for god håndhygiene og være ekstra årvåken med generelle smittetiltak på gården. Vi forholder oss til myndighetenes råd og følger utviklingen nøye. Veterinærinstituttet anbefaler inntil videre at personer med påvist koronavirussmitte, av føre-var-hensyn, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr.

− Vi tar forholdsregler i landbruket og gjør det vi kan for å unngå smittespredning. Det er viktig at bøndene holder seg friske slik at vi i størst mulig grad kan holde hjulene i gang, stelle dyra og produsere mat til befolkningen, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

 

Ha beredskapsplan for gården

Det gjøres daglig godt smitteforebyggende arbeid på norske gårder, blant annet med egne smittesluser og regler for hvem som får gå inn til husdyra. Her kan vi si at norske bønder er godt trent, og nå rådes alle til å være enda mer påpasselige.

Landbruksorganisasjonene står samlet om å oppfordre alle bønder til å lage en beredskapsplan for gården. Tenk gjennom hva som vil skje hvis en eller flere av dere på gården blir satt i karantene, eller blir syke og ikke får stelt dyra. I landbruket har vi tradisjon for å stille opp for hverandre, så kontakt naboen og avtal hva dere kan gjøre for hverandre hvis noen blir syke.

Trenger du en oppdatering av beredskap- og smittevernplanen, har HMS-rådgiverne i NLR maler for dette og kan hjelpe deg

Landbruksorganisasjonene er i dialog med Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å få oppdaterte råd og kunnskap rundt koronasmitte. Viruset utgjør ingen fare for dyrehelsen, og norske dyr utgjør ikke en smittekilde for mennesker. Det er ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann, opplyser Mattilsynet. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.