Klimakalkulatoren er et verktøy for mer klimasmart landbruk

05.10.2020 (Oppdatert: 06.10.2020)

Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å redusere utslipp av klimagasser og binde karbon i landbruket. Nøkkelen til å lykkes er å starte på gården hos den enkelte bonde. Først ut er kumelk-, gris- og kornbønder.

15. oktober lanseres Klimakalkulatoren for produksjonene kumelk, korn og gris. Klimakalkulatoren, sammen med rådgiving, er ett av åtte tiltak i Landbrukets klimaplan for å nå målet om å kutte 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter fra landbruket fram til 2030. (Foto: Klimasmart landbruk - Sigurd Fossen)

− Dette er en merkedag i klimaarbeidet i norsk landbruk. Vi er stolte og spente på hvordan Klimakalkulatoren blir mottatt både hos bønder og andre som er opptatt av klima, sier Bjørn Gimming, styreleder i Landbrukets Klimaselskap SA som står bak prosjektet Klimasmart landbruk og Klimakalkulatoren.

I oktober gjøres Klimakalkulatoren tilgjengelig for produksjonene kumelk, korn og gris, så vil de fleste andre produksjonene følge fortløpende gjennom 2021. Bruk av Klimakalkulatoren sammen med klimarådgiving, er blant de mest offensive tiltakene næringa noensinne har gjort i klimaarbeidet. Klimakalkulatoren er en ny teknologisk løsning for næringen, som det vil jobbes med å videreutvikle.

− God agronomi og godt husdyrstell bidrar til å kutte utslipp. Derfor må klimaarbeidet i landbruket ta utgangspunkt i hva bonden kan gjøre på egen gård. Her er Klimakalkulatoren et viktig verktøy sammen med rådgiving, sier Bjørn Gimming.

Fordi klimaavtrykket fra norske gårdsbruk varierer ut fra hva som produseres, størrelse på driften og hvor i landet gården ligger, må klimatiltak tilpasses hvert enkelt gårdsbruk.

Bred støtte

En bredde av landbruksnæringa står bak Klimakalkulatoren, og prosjektet har stort faglig spenn med 17 eiere fra både samvirkene og det private. Utvikling av Klimakalkulatoren startet i 2016.

Kjente fagmiljøer som NIBIO og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har hatt viktige roller i utviklingen.

− Vi måler ofte bondens resultat enten i kroner og øre eller liter og kilo. Nå får bonden et nytt verktøy til å tilrettelegge drifta for en mer klimavennlig matproduksjon, og samtidig synliggjøre jobben næringa gjør med å lagre mer karbon, sier Bjørn Gimming.

Finansieringen av utviklingen av Klimakalkulatoren på om lag 48 millioner kroner kommer over jordbruksavtalen og statsbudsjettet. Det har også vært en betydelig egeninnsats fra eierne med blant annet tilrettelegging av data, IT-systemer og rådgiving.

Klimakalkulatoren, sammen med rådgiving, er ett av åtte tiltak i Landbrukets klimaplan i jobben med å kutte 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter og øke opptaket av karbon i perioden 2021 til 2030.

Nytt rådgivingstilbud

− Vi i Norsk Landbruksrådgiving er klare til lanseringen av Klimakalkulatoren. Målet er utslippsreduksjoner og for å få til det må Klimakalkulatoren gå hånd-i-hånd med god rådgiving. Derfor har vi utviklet NLR Klima Førsteråd som er et tilbud om klimarådgiving med utgangspunkt i Klimakalkulatoren, sier Christian Lund som er konstituert direktør i Norsk Landbruksrådgiving og styremedlem i Landbrukets Klimaselskap SA.

Løsninger for den enkelte gård

− Alle har et ansvar for å gjøre sitt for å bedre klimaet. At maten produseres så klimavennlig som mulig er også noe som i økende grad etterspørres av bl.a. forbrukere, dagligvarehandelen og foredlingsindustrien. Da må vi starte jordnært og på den enkelte gård og finne løsninger for å kutte klimagasser og binde karbon for den enkelte bonde, sier Bjørn Gimming.

Dette gjør Klimakalkulatoren

  • Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy. Den kan brukes på PC, smarttelefon og nettbrett.
  • Klimakalkulatoren beregner klimagassutslippene totalt for den enkelte gård og per produsert enhet i hver produksjon.
  • Klimakalkulatoren gir informasjon om utslippene per produksjon for gården sett opp mot sammenligningsgrupper. Den regner på klimagassene CO2, N2O og CH4, og summerer som CO2-ekvivalenter.
  • Utregningen er basert på data fra gårdsdriften og den enkeltes produksjon. Landbrukets Dataflyt står for innhentingen av data og har hatt ansvar for utviklingen av Klimakalkulatoren.
  • Ved hjelp av Klimakalkulatoren og rådgivning er det mulig å avdekke tiltak som kan redusere gårdens klimagassutslipp, og øke opptaket av karbon i jord. Ofte vil tiltakene også være smarte og gode agronomiske tilpasninger som er økonomisk lønnsomme for bonden.

 

Les mer på Klimasmartlandbruk.no

 

Ofte stilte spørsmålFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.