Vind som vekstfaktor

20.11.2020

Vind kan påverke vekst og utvikling i plantene på mange måtar, sjølv om vind betyr mindre enn andre klimafaktorar som lys, temperatur og nedbør.

Les mer ›

Fagdag om jord og kompost

23.10.2020 (Oppdatert: 23.11.2020)

Som en del av prosjektet «Lokal kompost som klimatiltak» ble det i høst arrangert en fagdag med tema jord og jordforbedring.

Les mer ›

Rognebærmøllen herjer i eplene

12.09.2020

Normalt vil rognebærmøll (Argyresthia conjugella) gå på rogn i skogen. Når det blir lite rogn vil den angripe eple. NLR i lag med NIBIO overvåkar dette ved å følgje med rognetre i skogen.

Les mer ›

Høy resistens mot gråskimmelmiddel i morellfelt

10.12.2019

Prøver tatt fra morellfelt viser at gråskimmelsoppen har høy resistens mot de plantevernmidlene vi bruker til vanlig. Tallene minner om resultatene fra jordbær- og bringebærfelt tatt tidligere år.

Les mer ›

Rødfottege som skadegjører i morell

09.12.2019 (Oppdatert: 10.12.2019)

Rødfottege har et potensiale som alvorlig skadegjører i flere fruktkulturer i Norge, og den blir observert i både eple, pære og plomme, i tillegg til morell.

Les mer ›

Gjødselvatning til eple

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Forsøket er likt opplagt som dei to siste åra. Det vart laga til storruter der to epletre og tre repetisjonar for kvar gjødselmetode. Trea var jamne og like store ved forsøksstart i 2016.

Les mer ›

Bladfall og sporefangst av frukttrekreft

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Bladfallet kan være viktig i samband med at såra kan være innfallsport for frukttrekreft (Neonectria ditissima). Soppen treng opne sår og fuktigheit for å spreie seg til nye plantedelar.

Les mer ›

Rognebærmøll i eple

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Rognebærmøll (Argyresthia conjugella) i eple blir overvåka ved å følgje med rognetre i skogen. Det var lite rogneblomster våren 2018 og det vart varsla kraftig angrep i alle fruktdistrikt.

Les mer ›

Larver i eple

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Feromonfelle viser at enkelte viklarartar svermar tidlegare i 2018 enn i 2017.

Les mer ›

Plommer

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Det er gjort registrering av feltstatus, plommevikler og fruktkvalitet (dels også avling) i plommefelt hos fem dyrkere i NLR Viken.

Les mer ›

Kjemisk tynning i eple

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Forsøket har gått sin tredje sesong i eplesorten 'Summerred'. Det er prøvd ut ei tysk maskin, Baum, som piskar av epleblomen.

Les mer ›

Frukttrekreft og risiko for fruktråte

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Det er gjort eit lite sprøyteforsøk med ulike kjemiske plantevernmidlar og tidspunkt rundt blomstring i 'Summerred' og 'Raud Gravenstein'.

Les mer ›

Gjødselvatning i økologisk eple

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Supplering i form av gjødselvatning er mogeleg å bruke i økologisk dyrking om opphavet til gjødsla er organisk og godkjent til bruk i Norge.

Les mer ›

Forventning til avling i økologisk eple

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Avlinga til konsum blir redusert grunna larvegnag og haglskade. Det er stort nedfall ved hausting. Avlinga er alikevel stor i øko-feltet.

Les mer ›

Pearesorten Celina

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Pæresorten 'Celina' trengs i det norsk pæresortementet. Det vart levert knappe 30 t til konsummarkedet frå fruktdistrikta i Norge i 2018. Sorten modna i slutten av august i det tidlege året 2018.

Les mer ›

Variasjon i plommeavling

01.02.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Registrering av feltstatus, plommevikler og fruktkvalitet (dels også avling) er gjort i plommefelt hos fem dyrkere i NLR Viken.

Les mer ›

Hausteinstrument for frukt

01.02.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Måling av sukker er viktig for å hauste epler til rett tid.

Les mer ›

Vinterepler

01.02.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Utprøving av seine eplesorter er aktuelt for å utvide norsk sesong. Haustetida for 'Elstar' er på slutten av sesongen vår.

Les mer ›

Ny pæresort 'Celina'

01.02.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Rapporten viser resultat frå eit forsøk med oppfølging av vekst og utvikling av trea pæresorten 'Celina'. Samt måling av tilvekst av pærekarten og rett haustetid for pæresorten.

Les mer ›

Kjemisk tynning i eple

01.02.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Kjemisk tynning i blomen eller på kart er ein måte å få jamnare storleik på fruktene og mindre vekselbering.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.