Plantevernplan for gulrot og kålrot 2019

11.04.2019 (Oppdatert: 09.01.2020)

Plantevernplana for årets sesong innen gulrot- og kålrotproduksjonen er nå oppdatert for våre medlemmer.

Les mer ›

Biokull i selleri og squash

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Biokull er et forkullet organisk materiale som lages ved pyrolyse (varmebehandling med begrenset lufttilgang). Pyrolysen gjør karbonet mer motstandsdyktig mot nedbrytning.

Les mer ›

Bladgjødsel og biostimulanter til knollselleri til lagring 2016-2017

31.01.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Tett oppfølging av åker og forsøksfeltet, både fra dyrker og i form av analyser med etterfølgende bladgjødsling har gitt et godt resultat, men vi har ikke funnet igjen positive effekter av biostimulanter slik de ble brukt i dette feltet. Forsøket var eget og finansiert av Grøntsatsingsmidler og dyrker. Feltvert: Ihla samdrift, Lier

Les mer ›

Falskt såbed til grønnsaker

21.04.2016 (Oppdatert: 25.04.2019)

For å trigge ugraset til å spire kan en bruke falskt såbed. Brukt over tid kan dette redusere ugrasbanken i jorda.

Les mer ›

Treen konsistens som kvalitetsfeil i kålrot

01.04.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Gudmund Ballvoll skriver under avsnittet biologi i «Grønnsaker på Friland»: «Under vekststans kan det utvikle seg vedfibrar langs leiingsvevet slik at rota blir treen».

Les mer ›

Løkflua – forebyggende tiltak

08.05.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Inntil prosjektarbeidet som går nasjonalt og regionalt mot løkflua eventuelt har gitt oss tilstrekkelig med ny viten for forebyggende tiltak eller bekjemping - tenker vi slik mot flua i 2015:

Les mer ›

Mekanisk bekjempelse av ugras i frilandsgrønnsaker – temadag i Danmark

25.04.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hvilke muligheter har vi til mekanisk bekjempelse av ugras i grønnsaker? Dette var et av flere emner som ble tatt opp på en temadag i regi av GartneriRådgivningen i Danmark i januar 2014.

Les mer ›

Tiltak mot skadedyr i kålvekster og gulrot juni 2013

07.12.2016 (Oppdatert: 07.02.2017)

Mot skadedyra kålflue, kålmøll og gulrotflue trengs det tiltak. Rådgiver Ingrid Myrstad gir i vedlagte artikkel anbefalinger på aktuelle tiltak.

Les mer ›

Spirevanning pga tilslamming/skorpedanning i gulrot?

03.06.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Vi gikk på en skikkelig smell i Vestfold omkring 2008 da det ble et utstrakt behov for spirevanning pga forsommertørke – det ble den gang nok ikke gjort etter boka dvs at det hos flere kun ble gjort en enkel behandling og en holdt ikke frø/rot fuktig lenge nok til gulrota var oppe. Et annet problem er skorpedanning der spirevanning for å holde skorpa bløt nok for at gulrota skal klare å bryte skorpa er aktuelt. Les mer om tiltak under:

Les mer ›

Løk i fokus

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Her finner du innleggene som ble holdt på møtet på Gjennestad gartnerskole den 7. mars.

Les mer ›

Fagartikkel fra forskning.no på Gulrotsuger

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Artikkel fra www.forskning.no om gulrotsugeren.

Les mer ›

Flamming som ugrasstrategi i sådd kålrot

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I økologisk grønnskasproduksjon er ugraskampen en viktig kamp å vinne for å hindre at små planter kveles av ugraset.

Les mer ›

Lukeroboter og mekanisk ugrasbekjempelse i grønnsaker

20.09.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Lukerobotene er på vei inn i Norge. Fordelen med disse er at de fjerner ugraset mellom plantene i raden, i tillegg til mellom radene.

Les mer ›

Biologisk plantevern og robotisert ugraskontroll - en revolusjon på gang?

22.08.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Biologisk plantevern og robotisert ugraskontroll var blant temaene på Bioforsk-konferansen 2011.

Les mer ›

Gulrotsuger (Trioza Apicalis) - litteraturstudie gjennomført

15.12.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hvilken kunnskap finnes internasjonalt om gulrotsugeren?

Les mer ›

Ny teknologi mot ugras og sopp – demonstrasjon i regi av GartneriRådgivningen i Danmark

07.09.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Utvikling av alternative metoder mot ugras og soppsjukdommer i grønnsaker er på agendaen i Danmark.

Les mer ›

Gulrotsuger (Trioza apicalis) tema for markdag i Lågendalen

07.09.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kjemisk bekjempelse av gulrotsugeren er vanskelig når smittepresset er høyt.

Les mer ›

Markdag i kålrotprosjektet

07.09.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ugrasbekjempelse i kålrot har høyeste prioritet i kålrotprosjektet. Av demonstrasjonene på markdagen knyttet det seg stor interesse for ugrasroboten som er under utvikling av Adigo AS.

Les mer ›

Off-label godkjennelser, dispensasjoner, vedtaksbrev, tilleggsetiketter og egenerklæringer

26.02.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Til bruk for den enkelte grønnsaksrådgiver ligger vedtaksbrev, tilleggsetiketter og egenerklæringer tilknyttet de ulike off-labelgodkjennelsene og dispensasjonene samlet her.

Les mer ›

Radrenserutstyr på steinrik jord

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hvilket radrenserutstyr passer best på steinrik jord? Gode råd fra Kari Bysveen, Høgskolen i Hedmark

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.